زائرین مسیر نیشابور به مشهد را طی 3 روز پیاده روی مینمایند که به طور معمول بعداز ظهر روز سوم وارد شهر مقدس مشهد میشوند. و به مدت دو روز (تا روز شهادت) در مشهد می باشند.
زائرین به طور میانگین روزانه 35 کیلومتر را می روند تا به محلهای اسکان شب برسند.
بله،علاوه بر وجود ایستگاههای صلواتی،جهت صرف ناهار واقامه نماز ظهر نیز مکانهایی برای استراحت وجود دارد.
بله هم در طول مسیر و هم در قالب کاروان گروههای امدادگر که در محلهای اسکان هم حضور دارند به زائرین امدادرسانی می نمایند.
در بین مسیر وضوخانه و سرویس بهداشتی جهت استفاده زائرین وجود دارد.
امنیت کاروان توسط گروه انتظامات تحت پوشش قرار خواهد گرفت.
بله وسایل نقلیه جهت استفاده زائرین در صورت بدی آب وهوا یا جهت استفاده افرادی که به علت خستگی قادر به راه رفتن نیستند وجود دارد تا زائرین را به محلهای اسکان برسانند.
مسئولین کاروان تلاش خود را جهت تهیه بلیط قطار مینمایند ولی به دلیل زیادی زوار در ایام شهادت حضرت رضا(ع) احتمال اینکه با اتوبوس به شهرهای خود برگردند هم میباشد.
کاروان صبح روز شهادت از مشهد به سمت مقصد حرکت مینماید

ایمیل:

info@ashabolhosein.ir

تلفن های مستقیم:

09363216653

09301611701

پیامک:

5000290291

مسیر کاروان پیاده